Araştırma Alanlarımız
ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ
Hizmet verdiğimiz sektörler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
FİRMA BAŞVURUSU
Fiyat teklifi almak için tıklayınız...

CATI HİZMETİ
Cati hizmeti hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...

İnsan Kaynaklarıİş başvurusu ve kariyer fırsatları için buraya tıklayınız…Üyelikler

Veri Toplama Tekniklerimiz

Kalitatif Araştırmalar

Kalitatif araştırma tekniği söz konusu olan kurum, kavram, marka, ürün veya hizmetler hakkında, hedef kitlenin veya tüketicilerin düşünce, tutum, eğilim, duygu ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir. Kalitatif araştırma sonuçları istatiksel bir değer taşımaz ve bu sonuçlara dayanarak söz konusu araştırma kitlesi için genelleme yapılamaz. Kantitatif araştırmalardan en önemli farkı doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamasıdır.

Kalitatif Proje SüreciKalitatif araştırmalarda proje süreci genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Müşterilerden araştırma brief’inin alınması
 • Pazar bilgisi, amaç, metod, örneklem, proje koordinasyonu, zamanlama & bütçe gibi konuları kapsayan bir teklif hazırlanması
 • Projenin onaylanması
 • Proje koordinasyonu; proje ekibinin belirlenmesi
 • Akış planının hazırlanması
 • Uygun katılımcıların bulunması
 • Odak grup toplantılarının, derinlemesine görüşmelerin, ev ziyaretlerinin veya market ziyaretlerinin moderatörler tarafından gerçekleştirilmesi
 • Videoların veya ses kayıtlarının deşifre edilmesi
 • Analiz ve raporun hazırlanması
 • Bulguların sunumu ve önerilerin paylaşımı

Kalitatif Araştırma Alanları Kalitatif Araştırma Alanları aşağıdaki konuları kapsamaktadır;  

 • İletişim stratejileri için tüketici içgörüsü (insight) elde etmek 
 • Tüketici güdüleri, bariyerleri 
 • Trendler ve gelişmeler 
 • Kullanım ve tutum 
 • Marka imajı ve kurumsal imaj 
 • Tüketici beklentileri 
 • Kavramların, ürünlerin, markaların ve hizmetlerin algılanması 
 • Ürün  kategorisi, markanın ve hizmetle ilgili tecrübenin 
 • Kavram ve reklamlarda verilen mesajın açıklığının & kapsamının anlaşılması, (reklam öncesi, reklam sonrası) 
 • Ürün gelişimi ve kavram gelişimi için yeni fikirlerin üretilmesi  
 • Gösterilen alternatiflerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması (kavramlar, reklam filmleri, marka isimleri, ambalaj, etiketler, logolar, vb.)

Kalitatif Veri Toplama Teknikleri

Artibir Araştırma tarafından sunulan kalitatif veri toplama teknikleri : 

 • Grup Tartışmaları  
 • Derinlemesine Görüşme 
 • Çocuk Grupları  
 • İkili Görüşmeler  
 • Ev Ziyaretleri 
 • Derinlemesine Görüşme 
 • Çocuk Grupları  
 • İkili Görüşmeler  
 • Ev Ziyaretleri 

Kantitatif Araştırmalar Kantitatif araştırma “kaç kişinin” belirli bir konuda ne düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, ne hissettiğini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Artıbir Araştırma olarak kantitatif alanda 15 seneyi aşkın bir süredir tecrübemiz bulunmaktadır. Yüzyüze görüşmeden CATI çalışmalarına, günlük çalışmasından gölge müşteri çalışmasına kadar yaptığımız araştırmalarla birçok reklam ajansı, Pazar araştırma firmaları ve direkt müşterinin tercih ettiği bir saha araştırma firmasıyız. Bunun en önemli sebebi güvenilir, hızlı ve uygun fiyata veri toplayan bir firma olmamız ve dinamik, profesyonel ve eğitimli bir takımımız olmasıdır.   Artıbir Araştırma olarak bizim en önemli değerlerimizden birisi konusunda uzman olan anketörlerimizdir. Çok titiz bir işe alım sürecinden sonra tüm anketörlerimize özel eğitimler verilmektedir ve anketörlerin eğitim süreçleri belirli aralıklarla ve yeni eğitimlerle desteklenmektedir. Kalite bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Müşterinin verdiği kriterler çerçevesinde en kaliteli araştırmayı doğru metodolojiyle en uygun fiyata yapmayı hedefleriz.

Artibir Araştırma tarafından sunulan kantitatif veri toplama teknikleri

 • Yüzyüze anket (Hane, işyeri, stüdyo)
 • Kağıt – Kalem (PAPI)
 • CATI / Bilgisayar destekli anket
 • Telefon ile anket  
 
Şimdi Buradasınız: Home